اخبار و رویدادها - آرشیو

نشست معاونین دانشجویی دانشگاه های منطقه یک کشور برگزار شد

نشست معاونین دانشجویی دانشگاه های منطقه یک کشور برگزار شد گالری

نشست معاونین دانشجویی دانشگاه های منطقه یک کشور، ۱۹ مردادماه ۱۴۰۰ به میزبانی دانشگاه تهران و با حضور ریاست صندوق رفاه دانشجویان و جمعی از معاونین دانشجویی دانشگاه های منطقه یک به صورت مجازی برگزار ...

همکاری همیاران سلامت روان مرکز مشاوره دانشگاه تهران در اجرای طرح واکسیناسیون علیه کرونا

همکاری همیاران سلامت روان مرکز مشاوره دانشگاه تهران در اجرای طرح واکسیناسیون علیه کرونا گالری

جمعی از دانشجویان عضو کانون همیاران سلامت روان مرکز مشاوره دانشگاه تهران از ۱۲ مردادماه ۱۴۰۰ به صورت داوطلبانه در اجرای طرح واکسیناسیون دانشگاه تهران مشارکت کردند.

سمپوزیوم روز بین المللی خود مراقبتی در دانشگاه تهران برگزار شد.

سمپوزیوم روز بین المللی خود مراقبتی در دانشگاه تهران برگزار شد. گالری

سمپوزیوم روز بین المللی خود مراقبتی به میزبانی مرکز مشاوره دانشگاه تهران و همکاری دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ ۹ مرداد ۱۴۰۰ به صورت مجازی برگزار شد.