اخبار و رویدادها - آرشیو

نشست مشترک شورای معاونان  آموزشی و دانشجویی دانشگاه تهران برگزار شد.

نشست مشترک شورای معاونان آموزشی و دانشجویی دانشگاه تهران برگزار شد. گالری

نشست مشترک شورای معاونان آموزشی و دانشجویی دانشگاه تهران با حضور معاون دانشجویی، معاون آموزشی و جمعی از مدیران ستادی و معاونان آموزشی و دانشجویی دانشکده ها و پردیس های دانشگاه تهران در محل باغ ...

برگزاری نشست مشترک روسای مراکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه تهران

برگزاری نشست مشترک روسای مراکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه تهران

نشست مشترک روسای مراکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه تهران به منظور ارائه خدمات تخصصی و مداخلات درمانی به موقع به دانشجویان در حیطه بهداشت و سلامت روان در دانشگاه علوم پزشکی تهران ...