همکاری همیاران سلامت روان مرکز مشاوره دانشگاه تهران در اجرای طرح واکسیناسیون علیه کرونا

۱۳ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۳:۴۹ کد : ۱۹۱۷۰ اخبار
تعداد بازدید:۸۴۲
جمعی از دانشجویان عضو کانون همیاران سلامت روان مرکز مشاوره دانشگاه تهران از ۱۲ مردادماه ۱۴۰۰ به صورت داوطلبانه در اجرای طرح واکسیناسیون دانشگاه تهران مشارکت کردند.

برای سرعت دادن به اجرای طرح واکسیناسیون دانشگاهیان، جمعی از دانشجویان عضو کانون همیاران سلامت مرکز مشاوره دانشگاه با حضور داوطلبانه در کنار سایر کارکنان مرکز بهداشت و درمان و نیز همکاران مرکز مشاوره دانشگاه به اجرای با کیفیت این طرح کمک نمودند و صحنه ای از همدلی ،مشارکت و عضو یک خانواده بودن را در خانواده بزرگ دانشگاه تهران به تصویر کشیدند.
صبا خاقانی دانشجوی مقطع کارشناسی پردیس ابوریحان،هدی سادات کیانی دانشجوی مقطع دکترای پردیس کشاورزی، کیمیا خلصی دانشجوی مقطع کارشناسی پردیس ابوریحان، سید رضا موسوی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده علوم و فنون، محمدرضاشیرزادی، دانشجوی مقطع کارشناسی پردیس کشاورزی، پرهان فرزان دانشجوی مقطع کارشناسی پردیس کشاورزی، عاطفه گودرزی، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد پردیس کشاورزی، الناز جلیلوند دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده جغرافیا و هانیه جعفری، دانشجوی مقطع دکترای پردیس کشاورزی از اعضای کانون همیاران سلامت روان می باشند که به صورت داوطلبانه در اجرای این طرح مشارکت کردند و همراهی همیاران سلامت روان در طول اجرای طرح واکسیناسیون ادامه خواهد داشت.