اخبار - آرشیو

دانشگاه تهران، دانشگاه بدون دخانیات می‌شود

دانشگاه تهران، دانشگاه بدون دخانیات می‌شود

دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه پیشروی کشور در بحث دانشگاه بدون دخانیات درصدد است گامهای موثری را بردارد. دکتر حسن به نژاد، معاون دانشجویی دانشگاه تهران در این زمینه نقش تاثیرگذاری دارد. وی معتقد است که بر اساس برنامه سوم توسعه دانشگاه تهران، از مهمترین اهداف دانشگاه، ایجاد محیط سالم، حفظ محیط زیست و حرکت به سوی دانشگاه سبز است و دانشگاه بدون دخانیاتدر رسیدن به این اهداف کمک شایانی خواهد کرد. به مناسبت روز بدون دخانیات با وی به گفت وگو نشسته‌ایم که در ادامه می خوانید.

ادامه مطلب