اخبار و رویدادها - آرشیو

دانشگاه تهران، دانشگاه بدون دخانیات می‌شود

دانشگاه تهران، دانشگاه بدون دخانیات می‌شود

دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه پیشروی کشور در بحث دانشگاه بدون دخانیات درصدد است گامهای موثری را بردارد. دکتر حسن به نژاد، معاون دانشجویی دانشگاه تهران در این زمینه نقش تاثیرگذاری دارد. وی معتقد است ...