درباره معاونت دانشجویی

معاونت دانشجویی دانشگاه تهران مسئولیت برنامه‌ریزی، اداره و هدایت کلیه‌ی امور دانشجویی دانشگاه از جمله: امور رفاهی، بهداشت و درمان، مشاوره دانشجویی، امور انضباطی و سیاست‌گذاری و فراهم کردن تمهیدات لازم برای تأمین نیازهای رفاهی دانشجویان را بر عهده دارد. این معاونت، وظایف و مأموریت‌های یاد شده را به وسیله مدیریت‌های تابعه خود یعنی اداره کل امور دانشجویی، اداره کل امور خوابگاه‌ها، اداره کل بهداشت و درمان و مرکز مشاوره دانشجویی به انجام می‌رساند.

معاون دانشجویی دانشگاه تهران، دکتر علیرضا وجهی

استاد دانشکده دامپزشکی

رشته تخصصی: رادیولوژی

پست الکترونیکی:

تلفن: ۶۱۱۱۳۲۹۱- تلفکس: ۶۶۴۸۱۶۰۲

نشانی: تهران- میدان انقلاب، خیابان ۱۶ آذر، نرسیده به تقاطع انقلاب، ساختمان معاونت دانشجویی دانشگاه تهران (کلینیک ۱۶ آذر)، طبقه سوم.

کد پستی: ۶۶۱۹-۱۴۱۷۴