اخبار و رویدادها - آرشیو

با موافقت معاونت دانشجویی دانشگاه تهران یک دستگاه آمبولانس در اختیار درمانگاه پردیس ابوریحان قرار گرفت

با موافقت معاونت دانشجویی دانشگاه تهران یک دستگاه آمبولانس در اختیار درمانگاه پردیس ابوریحان قرار گرفت گالری

با توجه به بعد مسافت از مراکز درمانی، یک دستگاه آمبولانس از سوی اداره کل بهداشت و درمان دانشگاه تهران در اختیار درمانگاه پردیس ابوریحان قرار گرفت.

کارگاه خودمراقبتی و نقش آن در حفظ و ارتقای سلامت روان" ویژه همکاران دانشگاه تهران" برگزار شد

کارگاه خودمراقبتی و نقش آن در حفظ و ارتقای سلامت روان" ویژه همکاران دانشگاه تهران" برگزار شد گالری

کارگاه خودمراقبتی و نقش آن در حفظ و ارتقای سلامت روان " ویژه همکاران دانشگاه تهران"، ۱۱ آذرماه ۱۳۹۷ توسط مرکز مشاوره دانشگاه و با همکاری مرکز آموزش های ضمن خدمت کارکنان برگزار شد.