اخبار و رویدادها - آرشیو

۲۲۸ نفر از دانشجویان بورسیه خارجی دانشگاه تهران تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار گرفتند.

۲۲۸ نفر از دانشجویان بورسیه خارجی دانشگاه تهران تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار گرفتند.

با پیگیری های بعمل آمده توسط مرکز بهداشت و سلامت دانشگاه، ۲۲۸ نفر از دانشجویان بورسیه خارجی دانشگاه در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار گرفته اند.