اخبار - آرشیو

مراسم دید و بازدید نوروزسال ۱۳۹۷ ، رئیس، هیات رئیسه دانشگاه و مدیریت خوابگاه ها با دانشجویان ساکن خوابگاه های دانشگاه تهران

مراسم دید و بازدید نوروزسال ۱۳۹۷ ، رئیس، هیات رئیسه دانشگاه و مدیریت خوابگاه ها با دانشجویان ساکن خوابگاه های دانشگاه تهران

به گزارش روابط عمومی اداره کل خوابگاه ها، مراسم دید و بازدید نوروزسال ۱۳۹۷، رئیس، هیأت رئیسه دانشگاه و مدیریت خوابگاه ها با دانشجویان ساکن خوابگاه های دانشگاه تهران روز سه شنبه مورخ ۱۴/‏۰۱/‏۱۳۹۷‬ در محل سالن فرهنگی و ورزشی شهید نوروزی کوی دانشگاه (ویژه دانشجویان پسر) و در تالار جوان واقع در خوابگاه دختران شهید چمران (ویژه دانشجویان دخترخوابگاه های چمران، خوابگاه فاطمیه و کیانوری) برگزار شد.

ادامه مطلب