اخبار و رویدادها - آرشیو

برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی ویژه کارشناسان اموردانشجویی پردیس ها/ دانشکده ها / مراکز و موسسات دانشگاه تهران

برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی ویژه کارشناسان اموردانشجویی پردیس ها/ دانشکده ها / مراکز و موسسات دانشگاه تهران گالری

کارگاه آموزشی تخصصی آشنایی با «آئین نامه جدید صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در خصوص پرداخت و بازپرداخت وام ها» با همکاری مرکز آموزش های ضمن خدمت دانشگاه، ۱۹ و ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۹ برگزار شد.

رونمایی از کتاب " مددکاری اجتماعی دانشگاه با تمرکز بر مراکز مشاوره دانشجویی"

رونمایی از کتاب " مددکاری اجتماعی دانشگاه با تمرکز بر مراکز مشاوره دانشجویی" گالری

کتاب" مددکاری اجتماعی دانشگاه با تمرکز بر مراکز مشاوره دانشجویی" به مناسبت روز جهانی مددکاری اجتماعی، در ۱۲ اسفندماه ۱۳۹۹ در نشست کشوری مددکاران اجتماعیرونمایی شد.

نشست معاونین دانشجویی دانشکده ها و پردیس های دانشگاه تهران برگزار شد.

نشست معاونین دانشجویی دانشکده ها و پردیس های دانشگاه تهران برگزار شد. گالری

نشست معاونین دانشجویی دانشکده ها و پردیس های دانشگاه تهران، با حضور دکتر سعید حبیبا، معاون دانشجویی دانشگاه، مدیران حوزه معاونت دانشجویی و جمعی از معاونین دانشجویی دانشکده ها و پردیس ها، ۲۸ بهمن ماه ...