اخبار و رویدادها - آرشیو

سومین جلسه شورای راهبردی دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم و تحقیقات فناوری در دانشگاه تهران برگزار شد.

سومین جلسه شورای راهبردی دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم و تحقیقات فناوری در دانشگاه تهران برگزار شد. گالری

سومین جلسه شورای راهبردی دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با موضوع "ارتباط خانه و دانشگاه، فرصت ها و چالش ها" ۱ مردادماه ۱۳۹۸ به میزبانی مرکز مشاوره دانشگاه تهران در محل ...