اخبار - آرشیو

برگزاری کارگاه آموزشی کمکهای اولیه وتهیه کیف کمک های اولیه مجهز برای پردیس ها و دانشکده های دانشگاه تهران

برگزاری کارگاه آموزشی کمکهای اولیه وتهیه کیف کمک های اولیه مجهز برای پردیس ها و دانشکده های دانشگاه تهران

اداره کل بهداشت و درمان دانشگاه تهران، پس از برگزاری دوره تکمیلی کمکهای اولیه اقدام به تهیه کیف کمک های اولیه مجهز برای پردیس ها و دانشکده های دانشگاه تهران کرد.

ادامه مطلب
تفاهم نامه همکاری امور مشاوره و سلامت بین دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران منعقد شد

تفاهم نامه همکاری امور مشاوره و سلامت بین دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران منعقد شد

تفاهم نامه همکاری امور مشاوره و سلامت، توسط دکترحسن به نژاد، معاون دانشجویی دانشگاه تهران و دکتر فرزین حلب چی، معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، امضا شد.

ادامه مطلب