اخبار و رویدادها - آرشیو

لوح تقدیر «کمپین دانشجویی در خانه بمانیم» به کانون دانشجویی همیاران سلامت روان دانشگاه تهران اعطاء شد.

لوح تقدیر «کمپین دانشجویی در خانه بمانیم» به کانون دانشجویی همیاران سلامت روان دانشگاه تهران اعطاء شد.

در مراسم اختتامیه اولین کمپین دانشجویی، کانون دانشجویی همیاران سلامت دانشگاه تهران موفق به دریافت لوح تقدیر «کمپین دانشجویی در خانه بمانیم» شد.