برگزیده

دوره پایانی کارگاه آموزشی امداد و کمک‌های اولیه در دانشگاه تهران برگزار شد

دوره پایانی کارگاه آموزشی امداد و کمک‌های اولیه در دانشگاه تهران برگزار شد گالری

دوره پایانی کارگاه آموزشی امداد و کمک‌های اولیه ۱۹ فروردین ماه ۱۳۹۷ با حضور نمایندگان معرفی شده از سوی پردیس‌ها و دانشکده‌ها در تالار امیرکبیر دانشگاه تهران برگزار شد.