اخبار و رویدادها - آرشیو

معاون دانشجوئی دانشگاه تهران از استاد جوان پردیس فنی دانشگاه تقدیر کرد.

معاون دانشجوئی دانشگاه تهران از استاد جوان پردیس فنی دانشگاه تقدیر کرد. گالری

درحاشیه جشنواره ایده یابی پیشگیری از دخانیات که به همت دکترمریم بیطرف، عضو هیآت علمی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸ در تالار رجب بیگی پردیس فنی برگزار شد، دکتر سعید حبیبا، ...

مرکز مشاوره دانشگاه تهران به مناسبت هفته سلامت روان برگزار کرد:

مرکز مشاوره دانشگاه تهران به مناسبت هفته سلامت روان برگزار کرد: گالری

همایش یک روزه " پیشگیری از خودکشی در جوانان" ویژه کارشناسان مراکز مشاوره دانشگاه¬های تحت پوشش وزارت علوم تحقیقات و فناوری کشور، ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸ در باغ نگارستان دانشگاه تهران برگزار شد.

برگزاری همایش‌های خانواده و دانشگاه به‌طور همزمان در ۱۷ پردیس و دانشکده دانشگاه تهران

برگزاری همایش‌های خانواده و دانشگاه به‌طور همزمان در ۱۷ پردیس و دانشکده دانشگاه تهران

همایش‌های خانواده و دانشگاه، ویژه خانواده‌های نودانشجویان سال تحصیلی (۹۹-۱۳۹۸) در تاریخ یکشنبه ۳۱/۶/۱۳۹۸ در ۱۷ پردیس و دانشکده دانشگاه تهران به‌طور همزمان برگزار شد.