اخبار و رویدادها - آرشیو

داروخانه مرکز بهداشت و سلامت دانشگاه با پروانه بخش خصوصی افتتاح گردید.

داروخانه مرکز بهداشت و سلامت دانشگاه با پروانه بخش خصوصی افتتاح گردید. گالری

همزمان با ایام الله دهه فجر داروخانه مرکز بهداشت و سلامت دانشگاه با پروانه بخش خصوصی، ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ با حضور دکتر سعید حبیبا، معاون دانشجویی دانشگاه، مدیران حوزه دانشجویی و کارکنان مرکز بهداشت افتتاح ...