سمپوزیوم روز بین المللی خود مراقبتی در دانشگاه تهران برگزار شد.

۱۰ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۶:۳۰ کد : ۱۸۹۷۹ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۴۳۸
سمپوزیوم روز بین المللی خود مراقبتی به میزبانی مرکز مشاوره دانشگاه تهران و همکاری دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ ۹ مرداد ۱۴۰۰ به صورت مجازی برگزار شد.

در این نشست که با حضور دکتر غلامرضا غفاری، معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت عتف، دکتر سعید حبیبا، معاون دانشجویی دانشگاه تهران و حمید پیروی، رئیس مرکز مشاوره دانشگاه و دبیر نشست در تالار امیرکبیر دانشگاه و به صورت مجازی برگزار شد نخست دکتر سعید حبیبا معاون دانشجویی دانشگاه تهران به تبیین شعار روز بین المللی خود مراقبتی سال 2021 تحت عنوان" از امروز به خودت قول خود مراقبتی بده" پرداختند و عنوان کردند که خود مراقبتی از دو جز اساسی تشکیل شده، یک جز آن خودگویی مثبت و دیگری دانش به خود مراقبتی است.
سپس دکتر غلامرضا غفاری به ایراد سخنرانی در محور خودمراقبتی و رفاه اجتماعی پرداختند و به این موضوع اشاره داشتند که خود مراقبتی در دو مقیاس فردی و جامعه ای قابل پرداختن است و اساسا انسان توانمند بوده و می تواند ضمن خود ارزیابی خردمندانه سطوح نیازهای خود را براساس رجحان هایی که نظام شخصیت او را شکل می دهند، ارتقا دهد و تاکید کردند که اساس تلاش انسان ها لازم است که در مدار دانایی باشد.
در ادامه نیز دکتر ایرج شهبازی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران به مباحث مربوط به خود مراقبتی معنوی پرداختند و بیان کردند که موزون خویش بودن با دوست داشتن و مراقبت از خود حاصل می شود و در این فرایند، خوددوستی درست نقطه مقابل خودخواهی است و برخلاف خودخواهی، خوددوستی انسان را به سعادت، نشاط و شادی هدایت می کند.
پس از آن دکتر اعتمادی فر، رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران به ابعاد جامعه شناسانه خودمراقبتی در ایران پرداختند و در محور خود مراقبتی به موضوع خودآگاهی جمعی تاکید کردند که در مقوله خود مراقبتی نقش کلیدی ایفا می کند و به سه عامل فرسایش دهنده آن اشاره کردند، فرسایش رضایت مندی عمومی و یا رضایت اجتماعی، فرسایش اعتماد تعمیم یافته و دیگری فرسایش نشاط اجتماعی است.
دکتر اعتمادی فر در خصوص راهکارها گفتند که باید متمرکز بر افزایش رضایت، نشاط و اعتماد باشد.
در ادامه نشست دکتر امیر حسین تکیان، معاون بین الملل دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز موضوع حاکمیت خوب برای ترویج خود مراقبتی در ایران را مطرح نمودند.
وی به مقوله حکمرانی خوب و مولفه های آن چون شفافیت، پاسخگویی، مشارکت و مانند آن در ترویج فرهنگ خود مراقبتی اشاره و عنوان کردند حکمرانی خوب در نظام سلامت قادر به تهیه و طراحی سیاست هایی است که این اطمینان را ایجاد می کند که سیاست ها کار آمد، کارا و اخلاقی بوده و می توانند تمام جنبه ها را به صورت خوب، پاسخگو و مبتنی بر قانون ببیند.
در ادامه خانم دکتر فاطمه حاجی علی عسگری عضو هیات علمی سلامت الکترونیکی دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران موضوع خود مراقبتی و هویت دیجیتالی را مطرح کردند، و خود مراقبتی دیجیتال را بکارگیری خدمات سلامت با راه حل های سخت افزاری و نرم افزاری مبتنی بر دانش IT جهت حل مشکلات مربوط به سلامتی تعریف کردند.
در پایان دکتر مجید صفاری نیا، مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ضمن جمع بندی سخنرانی های صورت گرفته به اهمیت افزایش آگاهی در انسان ها و هدایت آن ها به سمت خود مراقبتی تاکید کردند.
دکتر صفاری نیا در ادامه به اهمال کاری در خود مراقبتی اشاره کردند و اینکه برخی ویژگی های شخصیتی ما می تواند تقویت کننده اهمال کاری باشد.
در انتهای نشست نیز حمید پیروی، رئیس مرکز مشاوره دانشگاه، تاکید کردند که با هم راستایی بین سیاست ها و همکاری های بین بخشی موضوع خود مراقبتی بایستی به عنوان یک اولویت در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها مورد توجه قرار گیرد.