کسب رتبه اول کانونهای همیاران سلامت روان دانشگاه های منطقه یک کشور توسط کانون های همیاران سلامت روان دانشگاه تهران

۰۹ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۰:۱۳ کد : ۱۵۲۵۶ اخبار
تعداد بازدید:۱۵۱
کسب رتبه اول کانونهای همیاران سلامت روان دانشگاه های منطقه یک کشور توسط کانون های همیاران سلامت روان دانشگاه تهران

به گزارش روابط عمومی مرکز مشاوره دانشگاه تهران، در نشست کشوری کانون های دانشجویی همیاران سلامت روان دانشگاه های کشور که در 5 اسفندماه 1399 توسط دفتر مشاوره و سلامت روان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز مشاوره دانشگاه تهران با حضور دکتر علم، معاون امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان برگزار شد، کانون دانشجویی همیاران سلامت روان دانشگاه تهران رتبه اول دانشگاه های منطقه یک را به خود اختصاص داد.
در این نشست که با هدف حفظ تعامل ارتباط با کانون های همیاران سلامت روان به صورت مجازی برگزار گردید، ضمن ارائه مطالب آموزشی و تبادل نظر وگفتگو در خصوص گسترش فعالیت های ارزشمند کانون های همیاران سلامت روان، از کانون های برتر سال 1398 در قالب مناطق ده گانه دانشگاهی تقدیر و تشکر بعمل آمد.
همچنین در بخش دیگری از این نشست ضمن تبیین مهمترین چالش های کانون های دانشجویی همیاران سلامت روان، سیاست ها و برنامه های دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم در خصوص پشتیبانی و حمایت های تخصصی از کانون ها تشریح گردید.
این نشست با حضور بیش از 340 نفر از دبیران و اعضای شورای مرکزی کانون های همیاران سلامت روان دانشگاههای کشور برگزار شد، که پس از دانشگاه تهران کانون همیاران سلامت روان دانشگاه الزهرا رتبه دوم و کانون های دانشجویی همیاران سلامت روان دانشگاههای علامه طباطبایی و خوارزمی بصورت مشترک رتبه سوم دانشگاه های منطقه یک را کسب نمودند.