برگزاری همایش‌های خانواده و دانشگاه به‌طور همزمان در ۱۷ پردیس و دانشکده دانشگاه تهران

۰۲ مهر ۱۳۹۸ | ۰۹:۴۰ کد : ۹۴۹۱ اخبار
تعداد بازدید:۱۲۳
همایش‌های خانواده و دانشگاه، ویژه خانواده‌های نودانشجویان سال تحصیلی (۹۹-۱۳۹۸) در تاریخ یکشنبه ۳۱/۶/۱۳۹۸ در ۱۷ پردیس و دانشکده دانشگاه تهران به‌طور همزمان برگزار شد.

همایش‌های خانواده و دانشگاه، ویژه خانواده‌های نودانشجویان سال تحصیلی (۹۹-۱۳۹۸) در تاریخ یکشنبه ۳۱/۶/۱۳۹۸ در ۱۷ پردیس و دانشکده دانشگاه تهران به‌طور همزمان برگزار شد.
همایش خانواده و دانشگاه با هدف اصلی افزایش تعامل بین دانشگاه، خانواده و دانشجویان و افزایش پشتیبانی والدین از دانشجویان به منظور سازگاری بهتر آنان با شرایط تحصیل در دانشگاه، حساس‌سازی ذهنی خانواده نسبت به مختصات زندگی دوران دانشجویی فرزندان و نظارت صحیح بر فرزندان در طول دوران دانشجویی، توسط مرکز مشاوره دانشگاه و با همکاری معاونین دانشجویی و فرهنگی پردیس / دانشکده‌های دانشگاه برگزار شد.
گفتنی است این همایش جهت خانواده‌های ۱۷ پردیس و دانشکده دانشگاه تهران شامل پردیس دانشکده‌های فنی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، پردیس ابوریحان، پردیس فارابی، پردیس هنرهای زیبا، پردیس علوم دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی، ‌ دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشکده مدیریت، ‌ دانشکده اقتصاد، دانشکده دامپزشکی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ‌ دانشکده جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ‌ دانشکده الهیات و معارف اسلامی، و دانشکده تربیت بدنی در ۱۵ محل در دانشگاه تهران‌ برگزار گردید.

 


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل