۲۲۸ نفر از دانشجویان بورسیه خارجی دانشگاه تهران تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار گرفتند.

۲۷ تیر ۱۴۰۰ | ۱۴:۴۴ کد : ۱۸۵۶۴ اخبار
تعداد بازدید:۴۸۵
با پیگیری های بعمل آمده توسط مرکز بهداشت و سلامت دانشگاه، ۲۲۸ نفر از دانشجویان بورسیه خارجی دانشگاه در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار گرفته اند.

به گزارش مرکز بهداشت و سلامت دانشگاه، با عنایت به قرارداد منعقده بین وزات عتف و بیمه خدمات درمانی استان تهران، در سال تحصیلی 1400-1399 جمعا 228 نفر از دانشجویان بورسیه خارجی دانشگاه به اتفاق خانواده هایشان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار گرفته اند و می توانند از خدمات مرکز بهداشت دانشگاه نیز بهره مند شوند.

شایان ذکر است در مهرماه 1399 با پیگیریهای مرکز بهداشت و سلامت دانشگاه،150 نفر از دانشجویان بورسیه خارجی دانشگاه تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار گرفته بودندهمچنین در سال تحصیلی جاری 42 هزار نفر از دانشجویان داخل و خارجی شاغل به تحصیل در دانشگاه تهران تحت پوشش بیمه حوادث همگانی قرار گرفته اند.