اخبار و رویدادها

نشست معاونین دانشجویی دانشگاه های منطقه یک کشور برگزار شد

نشست معاونین دانشجویی دانشگاه های منطقه یک کشور برگزار شد گالری

نشست معاونین دانشجویی دانشگاه های منطقه یک کشور، ۱۹ مردادماه ۱۴۰۰ به میزبانی دانشگاه تهران و با حضور ریاست صندوق رفاه دانشجویان و جمعی از معاونین دانشجویی دانشگاه های منطقه یک به صورت مجازی برگزار ...