آرشیو اخبار

برگزاری پنجمین همایش روز جهانی عصای سفید

برگزاری پنجمین همایش روز جهانی عصای سفید

پنجمین همایش روز جهانی عصای سفید، یکشنبه ۲۹مهرماه ۱۳۹۷ به همت کانون دانش پژوهان با آسیب بینایی، اداره کل امور دانشجویی و همکاری اداره کل فرهنگی و اجتماعی در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران ...

بازدید معاون امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان و مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از نمایشگاه مهر

بازدید معاون امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان و مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از نمایشگاه مهر گالری

معاون امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان و مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از غرفه‌های نمایشگاه مهر بازدید بعمل آورند