آرشیو اخبار

برگزاری جلسه انتخاب دبیر منطقه یک کانون دانشجویی همیاران سلامت دبیرخانه منطقه یک مراکز مشاوره دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

برگزاری جلسه انتخاب دبیر منطقه یک کانون دانشجویی همیاران سلامت دبیرخانه منطقه یک مراکز مشاوره دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گالری

جلسه انتخاب دبیر منطقه یک کانون دانشجویی همیاران سلامت دبیرخانه منطقه یک مراکز مشاوره دانشگاه های وزارت علوم ۱۲ آبان ماه برگزار شد.

برگزاری اردوی آموزشی تفریحی برج میلاد

برگزاری اردوی آموزشی تفریحی برج میلاد گالری

اردوی آموزشی- تفریحی برج میلاد ویژه دانشجویان ورودی جدید، توسط مرکز مشاوره دانشگاه تهران و با همکاری اداره کل امور خوابگاه های دانشگاه تهران در محل برج میلاد برگزار شد.