آرشیو اخبار

برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی خدمات دانشجویی

برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی خدمات دانشجویی

دوره آموزشی تخصصی مجموعه قوانین و مقررات صندوق رفاه دانشجویان(پرداخت و بازپرداخت تسهیلات رفاهی) و روند فارغ التحصیلی دانش آموختگان در سامانه جامع آموزش پیش خوان خدمت در قالب کارگاه آموزشی تخصصی خدمات دانشجویی ۲۵ دی ماه ۱۳۹۷ برگزار گردید.

ادامه مطلب