آرشیو اخبار

پیش رویداد اولین استارتاپ ویکند سلامت روان الکترونیک ویژه دانشجویان دانشگاه های منطقه یک برگزار شد.

پیش رویداد اولین استارتاپ ویکند سلامت روان الکترونیک ویژه دانشجویان دانشگاه های منطقه یک برگزار شد. گالری

پیش رویداد اولین استارتاپ ویکند سلامت روان الکترونیک ویژه دانشجویان دانشگاه های منطقه یک "استان تهران و استان البرز" ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ در محل پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار شد.