آرشیو اخبار

کارگاه خودمراقبتی و نقش آن در حفظ و ارتقای سلامت روان" ویژه همکاران دانشگاه تهران" برگزار شد

کارگاه خودمراقبتی و نقش آن در حفظ و ارتقای سلامت روان" ویژه همکاران دانشگاه تهران" برگزار شد گالری

کارگاه خودمراقبتی و نقش آن در حفظ و ارتقای سلامت روان " ویژه همکاران دانشگاه تهران"، ۱۱ آذرماه ۱۳۹۷ توسط مرکز مشاوره دانشگاه و با همکاری مرکز آموزش های ضمن خدمت کارکنان برگزار شد.