آرشیو اخبار

نشست معاونین دانشجویی دانشگاه های منطقه یک کشور برگزار شد

نشست معاونین دانشجویی دانشگاه های منطقه یک کشور برگزار شد گالری

نشست معاونین دانشجویی دانشگاه های منطقه یک کشور، ۱۹ مردادماه ۱۴۰۰ به میزبانی دانشگاه تهران و با حضور ریاست صندوق رفاه دانشجویان و جمعی از معاونین دانشجویی دانشگاه های منطقه یک به صورت مجازی برگزار ...

همکاری همیاران سلامت روان مرکز مشاوره دانشگاه تهران در اجرای طرح واکسیناسیون علیه کرونا

همکاری همیاران سلامت روان مرکز مشاوره دانشگاه تهران در اجرای طرح واکسیناسیون علیه کرونا گالری

جمعی از دانشجویان عضو کانون همیاران سلامت روان مرکز مشاوره دانشگاه تهران از ۱۲ مردادماه ۱۴۰۰ به صورت داوطلبانه در اجرای طرح واکسیناسیون دانشگاه تهران مشارکت کردند.