آرشیو اخبار

مرکز بهداشت و درمان دانشگاه تهران به بخش سنجش تراکم استخوان مجهز شد.

مرکز بهداشت و درمان دانشگاه تهران به بخش سنجش تراکم استخوان مجهز شد.

بخش سنجش تراکم استخوان جهت استفاده دانشجویان ،کارکنان ،اساتید و خانواده های محترم دانشگاه تهران با بهره گیری از دستگاه سنجش تراکم استخوان (Osteosy (Primus whole body۲۰۱۸ که یکی از به روز ترین دستگاههای ...