اطلاعیه اداره کل امور بهداشت و درمان در خصوص بیمه رایگان حوادث گروهی دانشجویان دانشگاه تهران

۰۷ آذر ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۲ کد : ۶۸۰۸ اطلاعیه‌ها
تعداد بازدید:۱۰۱۴

کلیه دانشجویان دانشگاه تهران در تمامی مقاطع تحصیلی بدون محدودیت زمانی و مکانی با پرداخت حق بیمه از سوی دانشگاه تحت پوشش بیمه حوادث می‌باشند.

تعهدات شرکت بیمه در قرارداد سال جاری مدارک مورد نیاز جهت پرداخت خسارت
۱. جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از حوادث مشمول بیمه حداثر تا مبلغ ۰۰۰/‏۰۰۰/‏۵۰ ریال
۲. پرداخت غرامت نقص عضو (جزئی و دائم) ناشی از حادثه به میزان ۰۰۰/‏۰۰۰/‏۲۵۰ ریال
۳. پرداخت غرامت فوت ناشی از حادثه به میزان ۰۰۰/‏۰۰۰/‏۲۵۰ ریال
 
- تکمیل فرم گزارش حادثه و ارائه اطلاعات دانشجویی
- معرفی‌نامه از دانشکده با تأیید حادثه مربوطه و از مراجع ذیصلاح
- اصل مدارک پزشکی مرتبط با حادثه، اصل نسخ پزشکی با مهر مربوطه
- اصل صورتحساب‌های پزشکی و بیمارستانی با مهر مربوطه
- کپی کارت ملی
- شماره حساب

تذکر: ضمناً در صورت تأخیر در اعلام حادثه با ارائه مدارک خسارت مشمول پرداخت هزینه بیمه نخواهند بود.

کلیه دانشجویان دانشگاه تهران می‌توانند مدارک فوق‌الذکر را از طریق امور دانشجویی دانشکده به اداره کل بهداشت و درمان دانشگاه (واحد بیمه دانشجویان) ارسال نمایند.

مسئول بیمه های دانشجویان دانشگاه تهران