اخبار

برگزاری وبینارهای تخصصی زمستان ۱۳۹۹ ویژه کارشناسان و متخصصان مراکز مشاوره دانشگاه های کشور

برگزاری وبینارهای تخصصی زمستان ۱۳۹۹ ویژه کارشناسان و متخصصان مراکز مشاوره دانشگاه های کشور

مرکز مشاوره دانشگاه تهران با همکاری دفتر مشاوره و سلامت وزارت عتف اقدام به برگزاری وبینارهای تخصصی زمستان ۱۳۹۹ ویژه کارشناسان و متخصصان مراکز مشاوره دانشگاه های کشور می نماید.

برگزاری مسابقه یلدای مجازی

برگزاری مسابقه یلدای مجازی

مرکز مشاوره دانشگاه تهران با همکاری اداره کل بهداشت و سلامت دانشگاه و کانون دانشجویی همیاران سلامت روان و جسم اقدام به برگزاری مسابقه یلدای مجازی با شعار "در خانه بمانیم" می نماید.