اخبار

همکاری همیاران سلامت روان مرکز مشاوره دانشگاه تهران در اجرای طرح واکسیناسیون علیه کرونا

همکاری همیاران سلامت روان مرکز مشاوره دانشگاه تهران در اجرای طرح واکسیناسیون علیه کرونا گالری

جمعی از دانشجویان عضو کانون همیاران سلامت روان مرکز مشاوره دانشگاه تهران از ۱۲ مردادماه ۱۴۰۰ به صورت داوطلبانه در اجرای طرح واکسیناسیون دانشگاه تهران مشارکت کردند.

نشست تخصصی دانشگاه بدون دخانیات از سوی معاونت دانشجویی دانشگاه تهران برگزار شد

نشست تخصصی دانشگاه بدون دخانیات از سوی معاونت دانشجویی دانشگاه تهران برگزار شد

روابط عمومی دانشگاه تهران: همزمان با هفته ملی بدون دخانیات و در آستانه روز جهانی «بدون دخانیات»، نشست تخصصی دانشگاه بدون دخانیات توسط معاونت دانشجویی دانشگاه تهران با همکاری دفتر نمایندگی سازمان بهداشت جهانی، دفتر ...