پیام نوروزی معاون دانشجویی دانشگاه تهران

۲۸ اسفند ۱۳۹۸ | ۱۹:۳۵ کد : ۱۱۱۹۳ برگزیده اخبار
تعداد بازدید:۴۲

به نام خدا

دانشجویان عزیز
سال ۱۳۹۸ که به پایان رسید، با تجربه مسائل گسترده‌ای در حوزه سلامت (ویروس کرونا) و پیامدهای آن همراه بوده است؛ تجربه‌ای که فهم و چگونگی رویارویی با آن از گستره مرزهای سلامت جسم فراتر رفته و در پهنه مفاهیم متعالی تری چون مسئولیت، تعهد و همبستگی اجتماعی، معنا پیدا می‌کند. در این میان خانواده بزرگ دانشگاه تهران رویکرد عبور سلامت محور و تکامل یافته را در این تجربه مشترک پیش گرفته است که یکی از هدف‌های مهم آن گذر همراه با تجربه آموزی، برای دانشجویان به عنوان شهروندانی آموزش دیده است؛ شهروندانی که امید است بتوانند در پس هر بحران، آموخته‌ای بیش از پیش داشته باشند؛ از این رو بر آن شدیم همراه با هم مواردی را بازبینی نمائیم:

  • مدیریت و گذر از هر بحران بر بنیادهایی چون آگاهی، مشارکت و مسئولیت پذیری اجتماعی استوار است، چارچوبی که امکان تصمیم گیر‌ی های هوشمندانه را در تجربه‌های نوین و درک نشده ممکن ساخته و می‌سازد. تصمیم‌های هوشمندانه ای که یکی از پایه‌های اساسی آن تعهدی است که دانشجویان با رفتارهای مسؤولانه خود نسبت به شرایط ویژه و بحرانی دارند که سودمندی آن، از سطح فردی و خانوادگی فراتر رفته و پیکره اجتماع را در بر می‌گیرد، به گونه‌ای که همگان با گام‌های مطمئن‌تر و امیدوارتر از تجربه‌های ویژه و سخت عبور می‌کنند و این همان رسالت راستینی است که جامعه دانشگاهی به عنوان یک نهاد آموزشیِ الگوساز همیشه در پی آن بوده و این بار خارج از فضای فیزیکی کلاس‌های آموزشی و با ماهیتی فرازمانی و فرامکانی در سطح ملی، با ارتقای آگاهی صحیح نسبت به شرایط بحرانی، تحقق یافته و نقش جامعه دانشگاهی را در حرکتی خردمندانه در این ماجرا ممکن ساخت، به گونه‌ای که نگرانی‌ها پیوسته با همدلی و به اشتراک گذاشتن آموزش، تجربه شد و جامعه دانشگاهی همگان را به رویارویی استوار، امید بخش و یادگیرنده به شرایطی از قبل پیش بینی نشده، فراخواند.
  • بر پایه تجربه‌های ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۸، در پی آن هستیم که در سال جدید اشتراک این تجربه‌های موفق را پایه‌ای برای حضور و اجرای مؤثر و کیفی‌تر کارکردهای آموزشی، اداری و رفتارهای سلامت محور در محیط دانشگاه نمائیم، بنابراین آنچه به ویژه در فصل بهارانه آموزشی جستجو می‌کنیم، غلبه بر پساپیامدهای این بحران، مدیریت و جبران مؤثر کارکردهای دانشگاهی و مرور آنچه آموخته‌ایم است، اینکه چگونه التزام هوشمندانه به مراقبت فردی و اجتماعی با فهم مشترک از همبستگی اجتماعی به هم پیوند می‌خورد و ظرفیت و آگاهی را افزایش می‌دهد، به نوعی که مراقبت از یکدیگر تبدیل به بخشی از رسالت ما می‌شود. پس باهم در زمستانه کنونی و روزهای پیش رو این پیام را بار دیگر ژرف کاوی می‌کنیم:

"هرکسی که می‌شناسی و می‌توانی بر او تأثیرگذار باشی، در دایره مسئولیت اجتماعی تو قرار می‌گیرد"

بنابراین ما، خانواده بزرگ دانشگاه تهران، دایره مسئولیت اجتماعی مان را نسبت به هم عمیق‌تر و گسترده‌تر نموده و خود را در تجربه‌های مشترک همدل می‌دانیم و اشتیاق و مهارت مان را در جهت اقدامات سلامت محور و توسعه گرا افزایش می‌دهیم و ترویج "انسان مسئول بودن" را برای اکنون و همیشه تحکیم و سال جدید را به سال اطمینان بخشی تبدیل می‌کنیم و همه نسبت به هم، در همه جا و در هر زمان مسئولانه رفتار می‌کنیم، تا جهان را مبدل به جایی بهتر برای زیستنی آگاهانه نمائیم.


دکتر سعید حبیبا
معاون دانشجویی دانشگاه تهران