مطالب مرتبط با کلید واژه

# من ماسک می زنم


واکسیناسیون دانشجویان ساکن در خوابگاه‌های دانشگاه تهران گالری

قابل توجه دانشجویان گرامی ساکن خوابگاه مرحله دوم واکسیناسیون دانشجویان ساکن در خوابگاه‌های دانشگاه تهران در روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۳ و ۴ اسفند ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۶ تا ۲۰ در سالن شهید نوروزی کوی پسران (ویژه پسران) و در کوی فاطمیه، ساختمان فاطمیه ۱ (ویژه دختران) انجام خواهد شد.

ادامه مطلب