بازدید مشاور رئیس و مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه و معاون دانشجویی دانشگاه تهران از خوابگاه های سطح شهر

۰۵ خرداد ۱۳۹۸ | ۱۳:۱۴ کد : ۸۳۸۹ اخبار
تعداد بازدید:۳۸۴
دکتر خضری، مشاور رئیس و مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه به همراه دکتر به نژاد، معاون دانشجویی دانشگاه و دکتر اسماعیلی، مدیر کل امور خوابگاه ها ۴ خردادماه ۱۳۹۸ از تعدادی از خوابگاه های سطح شهر دانشگاه بازدید بعمل آورند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور خوابگاه ها،  در این بازدید که از خوابگاه های دانشجویی ضیاء، عطار و قدس 3 صورت پذیرفت دکتر خضری و دکتر به نژاد ضمن بازدید از محل سرو غذا و محل اسکان دانشجویان از نزدیک با دانشجویان در خصوص کیفیت غذا و مشکلات دانشجویان گفتگو کردند.
در ادامه نیز از سلف غذاخوری پردیس مرکزی کوی دانشگاه بازدید بعمل آوردند و با حضور در جمع دانشجویان با غذای دانشجویی توزیع شده در سلف افطار کردند.