برگزاری اولین شورای معاونین دانشجویی دانشگاه در سال ۹۷

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۱۶:۳۸ کد : ۵۵۹۸ اخبار
تعداد بازدید:۵۱۶
اولین شورای معاونین دانشجویی پردیس‌ها و دانشکده‌های دانشگاه تهران ۱۱ اردیبهشت ماه ۹۷ برگزار شد.

اولین شورای معاونین دانشجویی دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۷ با حضور معاونت دانشجویی دانشگاه، معاونین دانشجویی پردیس‌ها و دانشکده‌ها و مدیران حوزه معاونت دانشجویی در تالار امیرکبیر دانشگاه برگزار شد. در ابتدای جلسه آقای پیروی، رئیس مرکز مشاوره دانشگاه، گزارش جامعی در خصوص مقایسه نتایج طرح سیمای زندگی دانشجویان در سال‌های ۹۴ و ۹۵ ارائه نمودند. در ادامه جلسه معاونین دانشجویی دانشکده‌ها و پردیس‌ها راه کارهایی را جهت بهبود زندگی دانشجویان ارائه دادند، سپس در خصوص چگونگی طبخ و توزیع غذا در سا ل ۹۸-۱۳۹۷ بحث و تبادل نظر بعمل آمد. در پایان نیز از زحمات آقای دکتر محسنی، مدیر کل اداره حقوقی دانشگاه و همکاران ایشان به خاطر اقدات مسمر ثمر اداره کل حقوقی دانشگاه در به نتیجه رساندن پرونده‌های حقوقی حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه و پیگیری و مشاوره حقوقی به دانشجویان تقدیر و تشکر بعمل آمد.