دیدار و گفتگوی معاونت دانشجویی دانشگاه با دانشجویان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۱۲:۴۶ کد : ۵۵۵۱ اخبار
تعداد بازدید:۱۰۵۳
دکتر حسن به نژاد معاون دانشجویی دانشگاه تهران ۲ اردیبهشت ماه ۹۷ از دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی بازدید بعمل آورد

دکتر حسن به نژاد معاون دانشجویی دانشگاه تهران ۲ اردیبهشت ماه ۹۷ از دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی بازدید بعمل آورد.

این بازدید به همراهی مدیر کل امور دانشجویی، مدیر کل امور خوابگاه‌ها، رئیس مرکز مشاوره و مدیر کل مرکز بهداشت و درمان دانشگاه، هیأت رئیسه دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی و دانشجویان دانشکده صورت پذیرفت.

در این دیدار همچنین معاونت دانشجویی با هیأت همراه از آشپزخانه، سلف سرویس و بوفه دانشکده بازدید بعمل آوردند و دانشجویان مشکلات و نظرات خود را در خصوص نحوه سرویس دهی، کیفیت و کمیت غذا با تیم بازدیدکننده در میان گذاشتند.