اولین نشست معاونین دانشجویی دانشکده هاو دانشکدگان دانشگاه تهران در سال ۱۴۰۱ برگزار شد.

۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۰۰:۰۹ کد : ۲۷۱۵۰ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۱۸۱
اولین نشست معاونین دانشجویی دانشکده ها و دانشکدگان دانشگاه تهران در سال ۱۴۰۱ با حضور معاون دانشجویی دانشگاه، مدیران حوزه دانشجویی دانشگاه و معاونین دانشجویی دانشکده ها و دانشکدگان، ۳۰ فروردین ماه در تالارامیرکبیر دانشگاه برگزار شد.

در ابتدای جلسه دکتر علیرضا وجهی، معاون دانشجویی دانشگاه، ضمن تبریک سال و قرن جدید و آرزوی قبولی طاعات و عبادت در ماه مبارک رمضان، برگزاری این نشست را با توجه به از سرگیری آموزش حضوری دانشجویان و جهت همفکری و تشریک مساعی برای ارتقاء سطح سلامت جسم و روان و ارائه هر چه بهتر تسهیلات در حوزه های دانشجویی بسیار مثمر ثمر دانستند.
دکتر وجهی با توجه به تغییرات تعدادی از معاونین دانشجویی در دانشکده ها و دانشکدگان، از زحمات معاونین پیشین تشکر و برای معاونین جدید آرزوی موفقیت کردند. 
معاون دانشجویی دانشگاه ضمن اشاره به نحوه بازگشایی و اسکان دانشجویان در خوابگاه ها از 14 فروردین ماه و با توجه به ظرفیت اتاق های خوابگاه های دانشگاه، همکاری معاونین دانشجویی دانشکده ها و دانشکدگان با اداره کل امور خوابگاه ها برای اسکان هر چه بهتر دانشجویان را بسیار با اهمیت دانستند.
دکتر وجهی با بیان اهمیت آموزش دانشجویان،کارکنان و اساتید، حفظ تعاملات خانواده، تداوم نظارت از راه دور خانواده ها، برنامه ریزی مناسب برای اوقات فراغت دانشجویان در دانشکده ها و خوابگاه ها و اطلاع رسانی قوانین و مقررات دانشگاه، پس از بازگشت حدود دو ساله دانشجویان به دانشگاه، از دانشکده ها و دانشکدگان خواستار همکاری در امر آموزش، فرهنگ سازی، اطلاع رسانی قوانین، برنامه ریزی برای اوقات فراغت دانشجویان و حفظ تعاملات با خانواده ها شدند.
معاون دانشجویی دانشگاه با توجه به شروع به کار سلف های دانشجویی در دانشکده ها و دانشکدگان پس از ماه مبارک رمضان، بر لزوم آمادگی دانشکده ها و دانشکدگان برای راه اندازی سلف ها و انجام مانور بازگشایی تاکید نمودند.
در ادامه آقای پیروی، مشاور معاون دانشجویی دانشگاه در امور بهداشت روان دانشجویان ضمن تبیین شعار سال 1401 مرکز مشاوره "افزایش سواد سلامت، سبک زندگی سالم، مسئولیت پذیری اجتماعی" با توجه به نتایج حاصل از اجرای طرح پایش سلامت روان نو دانشجویان و شاغلین به تحصیل در سال 1400، اجرای طرح همدلی و خداقوت و  خیر مقدم به دانشجویان، گزارش جامعی از وضعیت سلامت روان دانشجویان ارائه کردند. 
مشاور معاون دانشجویی دانشگاه در امور بهداشت روان، توجه به بحث سلامت روان دانشجویان را در پسا کرونا و بازگشت دانشجویان به دانشگاه بسیار حائز اهمیت دانستند. و از دانشکده ها و دانشکدگان خواستند دفاتر مشاوره و ارتقاء سلامت روان را جهت تعامل با اساتید و خانواده ها و نظارت بر ارتقاء تحصیلی دانشجویان راه اندازی نمایند.
سپس آقای دکتر مدنی، مدیر کل امور دانشجویان دانشگاه، توضیحات جامعی در خصوص نحوه انعقاد قراردادهای طبخ و توزیع واحدها و تغذیه دانشجویی پس از ماه مبارک رمضان و راه اندازی مجدد سلف های دانشجویی بیان نمودند.
سبک زندگی دانشجویان در دوره پسا کرونا، چالش های روانشناختی در زندگی خوابگاهی و اهمیت مشاوره و مددکاری، تغذیه دانشجویی و سلف های دانشگاه در خوابگاه ها، دانشکده ها و دانشکدگان در دوره حضور مجدد دانشجویان و اهمیت هماهنگی واحدهای دانشگاه در مدیریت پیمان و قراردادهای طبخ و توزیع و اجاره بوفه ها از جمله مباحث مطرح در این نشست بود.