آغاز طرح همدلی ۱۴۰۰ دانشگاه تهران

۳۰ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۱:۳۵ کد : ۲۱۰۷۴ اخبار
تعداد بازدید:۱۰۲
طرح همدلی ۱۴۰۰ دانشگاه تهران از مهر لغایت آبان ماه ۱۴۰۰ توسط مرکز مشاوره دانشگاه اجراء می شود.

حمید پیروی، رئیس مرکز مشاوره دانشگاه در این رابطه گفت:« با توجه به  استمرار فعالیتهای آموزشی دانشگاه ها به صورت مجازی به منظور تعامل مؤثر، پویا و ارتباط بیشتر دانشگاه با دانشجویان و همچنین بازخوردهای مثبت دانشجویان نسبت به اجرای طرحهای همدلی و خوشامدگویی در سال گذشته، طرح همدلی 1400 ویژه تمام دانشجویان شاغل به تحصیل و نو دانشجویان توسط متخصصان و کارشناسان مرکز مشاوره دانشگاه از مهر لغایت آبان 1400 در قالب یک برنامه ساختاریافته و هدفمند از طریق تماس تلفنی با دانشجویان اجرا خواهد شد».
رئیس مرکز مشاوره دانشگاه در رابطه با مزایای اجرای این طرح اظهار داشت:« این طرح میتواند با ارزیابی و غربالگری دانشجویان از جنبه های مختلف روانشناختی، تحصیلی، اقتصادی و وضعیت سلامت جسمانی و ارائه خدمات تخصصی و حمایتهای روانی- اجتماعی، گام مؤثری در جهت تحقق رسالت مرکز مشاوره دانشگاه در راستای تأمین و ارتقاء سطح بهداشت روان دانشجویان باشد».