تقدیر و تشکر مدیر کل حراست دانشگاه از همکاران بخش واکسیناسیون دانشگاه تهران

۱۴ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۱:۴۰ کد : ۲۰۲۲۴ اخبار
تعداد بازدید:۱۶۲

آقای حمیدرضا ملی، مدیر کل حراست دانشگاه، پنجشنبه مورخ 11 مردادماه 1400 ضمن بازدید از بخش واکسیناسیون دانشگاه، از زحمات پرسنل این بخش تقدیر و تشکر کردند.آقای حمیدرضا ملی، مدیر کل حراست دانشگاه، پنجشنبه مورخ 11 مردادماه 1400 ضمن بازدید از بخش واکسیناسیون دانشگاه، از زحمات پرسنل این بخش تقدیر و تشکر کردند.