برگزاری اولین جلسه شورای راهبری سلامت , ایمنی و محیط زیست ((HSEدانشگاه

۳۱ خرداد ۱۴۰۰ | ۱۸:۳۹ کد : ۱۷۷۰۱ اخبار
تعداد بازدید:۲۹۰
اولین جلسه شورای راهبری سلامت، ایمنی و محیط زیست دانشگاه ۳۱ خردادماه ۱۴۰۰ با حضور ریاست دانشگاه تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت و سلامت دانشگاه، این جلسه با حضور دکتر نیلی، رئیس دانشگاه، دکتر حبیبا، معاون دانشجویی، دکتر یزدانی، معاون اداری و مالی، دکتر مقاری، معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات، دکتر رحیمیان، معاون پژوهشی، دکتر مقدس، رئیس مرکز بهداشت و سلامت، دکتر سلطانی، مدیر کل طرح های عمرانی و پشتیبانی با هدف ساماندهی و هماهنگ سازی فعالیت های HSE در واحدها و تصویب خط مشی و سیاست های کلان دانشگاه در زمینه سلامت، ایمنی و محیط زیست برگزار شد.

بحث و بررسی اهداف و شرح وظایف شورا، دبیرخانه و کمیته های سه گانه (بهداشت و سلامت ، فنی مهندسی و ایمنی و آلودگی محیط زیست آزمایشگاه) و همچنین تعیین و تصویب اعضاء دبیرخانه و کمیته ها توسط اعضای شورا از مباحث نخست مطرح در نشست بود.

در این جلسه تصویب گردید کمیته های سه گانه مذکور زیر نظر اداره کل های دانشگاه که از لحاظ شرح وظایف با اهداف و ماموریت کمیته ها متناسب می باشند شکل بگیرد. بنابراین کمیته بهداشت و سلامت با ریاست رئیس مرکزبهداشت و سلامت، کمیته فنی مهندسی با ریاست مدیر کل طرح های عمرانی و خدمات پشتیبانی دانشگاه و کمیته ایمنی آزمایشگاه ها نیز با ریاست مدیر کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی تشکیل می گردد.

همچنین ماموریت کمیته بهداشت و سلامت، تامین و ارتقای شاخص های سلامت فردی دانشگاهیان، کمیته فنی مهندسی،تامین ایمنی و ارتقای شاخص های مرتبط با ایمنی عمومی، ابنیه و ساختمان، تاسیسات و تجهیزات دانشگاه تهران و کمیته ایمنی آزمایشگاه و آلودگی محیط زیست، تامین ایمنی و ارتقای شاخص های مرتبط با ایمنی آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه تهران و آلودگی های محیط زیستی مرتبط با آزمایشگاه ها و کارگاه ها در نظر گرفته شد.