بازدید اعضای هیات رئیسه دانشگاه تهران از روند پیشرفت بهسازی خوابگاه های سطح شهر دانشگاه تهران

۰۱ دی ۱۳۹۹ | ۱۴:۱۰ کد : ۱۴۰۵۹ اخبار
تعداد بازدید:۱۵۸۹
اعضای هیات رئیسه دانشگاه تهران، ۲۹ آذرماه ۱۳۹۹، از روند پیشرفت بهسازی خوابگاه های سطح شهر بازدید بعمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی معاونت دانشجویی دانشگاه، دکتر نیلی محمودآبادی، رئیس دانشگاه تهران به همراه معاونت دانشجویی، معاونت اداری و مالی، معاونت طرح و برنامه، مدیر اجرایی شهر دانش و مدیر کل امور خوابگاه های دانشگاه از روند پیشرفت بهسازی خوابگاه های قدس ۱و ۳، شهدای دانشجو و رودکی بازدید بعمل آوردند و دکتر حبیبا، معاون دانشجویی دانشگاه توضیحاتی در خصوص روند ادامه پروژه ارائه نمودند.
پروژه بهسازی خوابگاه های سطح شهر دانشگاه با پیگیریهای معاونت دانشجویی دانشگاه و تامین اعتبار از طریق خیرین، صندوق رفاه دانشجویان و دانشگاه تهران جهت بهسازی و ارتقاء خوابگاه های رودکی، شهدای دانشجو و قدس ۱ شروع شده است. علاوه بر ارتقاء این سه خوابگاه، در این پروژه با توجه به کمبود سرانه فضای ورزشی و فرهنگی در خوابگاه های سطح شهر، با ساخت یک مجموعه رفاهی، فرهنگی و ورزشی در خوابگاه قدس ۳، حدود ۱۱۰۰ مترمربع به فضاهای رفاهی، فرهنگی و ورزشی خوابگاه های سطح شهر دانشجویان افزوده می شود.