مرکز مشاوره دانشگاه تهران منتشر کرد:" نخستین شماره گاهنامه الکترونیکی سلامت روان"

۱۷ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۴:۳۶ کد : ۱۲۵۵۳ اخبار
تعداد بازدید:۲۵
نخستین شماره گاهنامه الکترونیکی سلامت روان ویژه مراکز مشاوره دانشگاه ها، کار مشترک دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز مشاوره دانشگاه تهران در شهریور ۱۳۹۹منتشر شد.

حمید پیروی، رئیس مرکز مشاوره دانشگاه تهران در این رابطه گفت: «هدف اصلی این گاهنامه غنی سازی، کیفی سازی و بهبود خدمات مراکز مشاوره دانشگاهی است».
وی افزود: «در صورتیکه مراکز مشاوره دانشگاهی مورد غفلت قرار گیرد از جمله پیامدهای آن ایستایی و غفلت کردن از مسائل روز دانشجویی و پاسخگویی‌های متناسب به آن است به ویژه آنکه حوزه سلامت روان دانشجویی یکی از حوزه‌های مهم در دوران تحصیل است».
رئیس مرکز مشاوره دانشگاه تصریح کرد: «کوشش در جهت پاسخگویی به این نیازها آمادگی بیش از بیش سیاست گذاران، مدیران، مجریان و درمانگران این حوزه را می‌طلبد، در همین راستا انتشار گاهنامه الکترونیکی سلامت روان با هیأت تحریریه ای شامل متخصصان و صاحب نظران حوزه‌های مختلف مشاوره، روانشناسی، روانپزشکی و سایر حوزه‌های یاورانه پاسخگویی به این نیاز است».
وی خاطر نشان کرد: «با انجام این قبیل امور زمینه برای تولید، ترویج و ارتقای سطح دانش نظری و تجربی در زمینه سلامت روان دانشجویان فراهم شده و با مشارکت مراکز مشاوره دانشگاهی بستری مناسب برای هم افزایی دانش و تجربه فراهم می شود».


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل