انتخابات نماینده شورای صنفی دانشجویی دانشگاه های کلان منطقه یک در ۱۳ بهمن ۱۳۹۸

۱۴ بهمن ۱۳۹۸ | ۰۹:۵۲ کد : ۱۰۸۳۴ اخبار
تعداد بازدید:۸۵
انتخابات شورای صنفی دانشجویی دانشگاه های کلان منطقه یک ۱۳ بهمن ۱۳۹۸ در دانشگاه تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران به نقل از معاونت دانشجویی، جلسه اول انتخابات شورای صنفی دانشجویی کلان منطقه یک با حضور دکتر علم، معاون دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان، دکتر حبیبا، معاون دانشجویی دانشگاه تهران و دبیر دانشگاه¬های کلان منطقه یک و دبیران شورای صنفی دانشجویی دانشگاه¬های کلان منطقه یک در تالار امیرکبیر دانشگاه تهران برگزار شد.
در ابتدای جلسه، دکتر حبیبا ضمن عرض خیرمقدم به دبیران شورای صنفی دانشجویی بر اهمیت انتخاب و حضور چهار عضو دانشجویی در شورای مرکزی نظارت بر وضعیت صنفی – رفاهی دانشجویان دانشگاه-های کشور تاکید کرد.
در ادامه دکتر علم از دانشگاه تهران به خاطر برگزاری انتخابات تشکر کرد و توضیحاتی را در خصوص دستورالعمل شیوه انتخاب نماینده دانشجویی چهار کلان منطقه جهت عضویت در شورای مرکزی نظارت ارائه دادند.
سپس دبیران شورای صنفی دانشجویی دانشگاه¬های کلان منطقه یک، دیدگاه¬ها و پیشنهادهای خود را مطرح کردند و در پایان نیز با اتفاق نظر کلیه دبیران شورای صنفی، انتخاب نماینده کلان منطقه یک به جلسه دوم در نیمه اول اسفند ۱۳۹۸ موکول شد.