برگزاری جلسه مشترک مابین معاونت دانشجویی دانشگاه تهران با معاونت های درمان و دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران

۲۳ دی ۱۳۹۸ | ۱۳:۱۵ کد : ۱۰۶۰۲ اخبار
تعداد بازدید:۵۶
جلسه مشترک مابین معاونت دانشجویی دانشگاه تهران با معاونت های درمان و دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۱ دیماه ۱۳۹۸ برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز مشاوره دانشگاه تهران، این نشست مشترک با حضور دکتر حبیبا، معاون دانشجویی دانشگاه تهران، دکتر رضایی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر پورقریب، معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر عفت پناه، رئیس بیمارستان ضیائیان و مدیران معاونت های مربوطه با هدف ارتقاء فعالیت های بهداشتی درمانی دانشگاه های تهران و علوم پزشکی تهران و ارائه خدمات بهینه بهداشتی و روانی به دانشجویان در دانشگاه، در محل دفتر معاونت دانشجویی دانشگاه تهران برگزار شد.
بحث و تبادل نظر در مورد انعقاد تفاهم نامه در خصوص چگونگی بهره گیری دانشجویان دانشگاه تهران از امکانات مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران و همچنین انجام فعالیت های مشترک در خصوص ارتقاء بهداشت روانی دانشجویان دو دانشگاه از جمله مباحث مطرح در این نشست بود.