بازدید معاونت دانشجویی دانشگاه تهران از کتابخانه شهید مفتح و سایت مجتمع خوابگاهی کوی دانشگاه

۰۵ آذر ۱۳۹۸ | ۱۶:۱۴ کد : ۱۰۱۲۰ اخبار
تعداد بازدید:۴۱۹
معاون دانشجویی دانشگاه تهران، ۴ آذرماه ۱۳۹۸ از کتابخانه شهید مفتح و سایت مجتمع خوابگاهی کوی دانشگاه تهران بازدید بعمل آوردند.

معاون دانشجویی دانشگاه تهران، ۴ آذرماه ۱۳۹۸ از کتابخانه شهید مفتح و سایت مجتمع خوابگاهی کوی دانشگاه تهران بازدید بعمل آوردند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل خوابگاه‌ها، دکتر سعید حبیبا، معاون دانشجویی دانشگاه، به همراه دکتر اسماعیلی، مدیر کل امور خوابگاه‌ها و معاونین خوابگاه از کتابخانه شهید مفتح و سایت کوی دانشگاه بازدید و با دانشجویان در خصوص مسائل و مشکلات کتابخانه و سایت گفتگو کردند.