آنچه که دانشجویان باید بدانند

هر دانشجو در بدو ورود به دانشگاه می‌بایست از ضوابط و مقررات مندرج در آئین نامه انضباطی دانشجویان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، شیوه نامه اجرایی مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری (که خلاصه آن در فرم مرامنامه موجود در سایت معاونت دانشجویی دانشگاه مندرج گردیده است)، اطلاع حاصل نموده و به هنگام ثبت نام، با تکمیل و امضای فرم یاد شده به رعایت مقررات مربوطه متعهد گردد.

 

شیوه نامه اجرایی آئین نامه انضباطی دانشجویان مصوب ۰۱/‏۰۸/‏۱۴۰۱

 

فرم مرامنامه

 

تماس با دبیرخانه

آدرس پستی: تهران – خیابان انقلاب - خیابان ۱۶ آذر - پلاک ۲۰ (ساختمان فولاد) - طبقه همکف - صندوق پستی: ۶۶۱۹-۱۴۱۵۵ - تلفن: ۶۱۱۱۲۶۴۶

پست الکترونیکی: sh.enzebati@ut.ac.ir