آیین نامه شورای صنفی دانشجویان دانشگاه های کشور

به منظور ایجاد بستر مناسب برای تقویت زمین‌های مشارکت، همفکری، تصمیم سازی، برنامه ریزی و همکاری دانشجویان در امر صنفی و حفظ و پیگیری حقوق و حریم دانشجویی، شورای صنفی دانشجویان با حمایت دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، بر اساس مفاد آیین نامه شورای صنفی دانشجویان دانشگاه‌های کشور تشکیل می‌گردد.

 

دانلود فایل