اطلاعیه

اطلاعیه اداره کل بهداشت و درمان دانشگاه در خصوص کارنامه سلامت دانشجویان ورودی جدید دانشگاه تهران سال تحصیلی ۹۸-۹۷

دانشجویان ورودی جدید در تمامی مقاطع تحصیلی، جهت تکمیل پرسشنامه کارنامه سلامت و رزرو نوبت، از اول مهرماه از طریق سامانه گلستان اقدام نمایند.

ادامه مطلب