اطلاعیه

مرکز مشاوره دانشگاه تهران برگزار می کند.

مرکز مشاوره دانشگاه تهران با همکاری دفتر مرکزی مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان و اداره کل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر، نخستین همایش کانون های دانشجویی همیاران سلامت روان (یاریگران زندگی) دانشگاه های منطقه یک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را در تاریخ ۲۲ و ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۸ در محل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار می نماید.

ادامه مطلب