اخبار

برگزاری همایش‌های خانواده و دانشگاه به‌طور همزمان در ۱۷ پردیس و دانشکده دانشگاه تهران

برگزاری همایش‌های خانواده و دانشگاه به‌طور همزمان در ۱۷ پردیس و دانشکده دانشگاه تهران

همایش‌های خانواده و دانشگاه، ویژه خانواده‌های نودانشجویان سال تحصیلی (۹۹-۱۳۹۸) در تاریخ یکشنبه ۳۱/۶/۱۳۹۸ در ۱۷ پردیس و دانشکده دانشگاه تهران به‌طور همزمان برگزار شد.

ادامه مطلب