اخبار

برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی ویژه کارشناسان اموردانشجویی پردیس ها/ دانشکده ها / مراکز و موسسات دانشگاه تهران

برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی ویژه کارشناسان اموردانشجویی پردیس ها/ دانشکده ها / مراکز و موسسات دانشگاه تهران گالری

کارگاه آموزشی تخصصی آشنایی با «آئین نامه جدید صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در خصوص پرداخت و بازپرداخت وام ها» با همکاری مرکز آموزش های ضمن خدمت دانشگاه، ۱۹ و ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۹ برگزار شد.

نشست معاونین دانشجویی دانشکده ها و پردیس های دانشگاه تهران برگزار شد.

نشست معاونین دانشجویی دانشکده ها و پردیس های دانشگاه تهران برگزار شد. گالری

نشست معاونین دانشجویی دانشکده ها و پردیس های دانشگاه تهران، با حضور دکتر سعید حبیبا، معاون دانشجویی دانشگاه، مدیران حوزه معاونت دانشجویی و جمعی از معاونین دانشجویی دانشکده ها و پردیس ها، ۲۸ بهمن ماه ...

داروخانه مرکز بهداشت و سلامت دانشگاه با پروانه بخش خصوصی افتتاح گردید.

داروخانه مرکز بهداشت و سلامت دانشگاه با پروانه بخش خصوصی افتتاح گردید. گالری

همزمان با ایام الله دهه فجر داروخانه مرکز بهداشت و سلامت دانشگاه با پروانه بخش خصوصی، ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ با حضور دکتر سعید حبیبا، معاون دانشجویی دانشگاه، مدیران حوزه دانشجویی و کارکنان مرکز بهداشت افتتاح ...

مرکز مشاوره دانشگاه تهران برگزار می کند: ضرورت توجه به بهداشت روانی دانشجویان در ایام کرونا

مرکز مشاوره دانشگاه تهران برگزار می کند: ضرورت توجه به بهداشت روانی دانشجویان در ایام کرونا گالری

مرکز مشاوره دانشگاه تهران با همکاری مرکز آموزش‌های ضمن خدمت دانشگاه و با هدف ضرورت توجه به بهداشت روانی دانشجویان در ایام کرونا، اقدام به برگزاری وبینار آموزشی ویژه اعضای هیأت علمی و مدیران دانشگاه ...